Презентации

ИНТЕРАКТИВНА ПРОЕКЦИЯ

Party Agency and Catering използва мултимедийни проектори за излъчване на специално видео, което реагира на движение. Проектираните картини могат да бъдат хоризонтални – директно върху подовата настилка; или вертикални – върху стена или екран.