Озвучаване и осветление

Екипът ни разполага с професионална озвучителна техника, светлинни спотове и осветителни тела подходящи за различни мероприятия, изяви и концерти. Озвучители и технически персонал отговарящ на най-високи изисквания.

Галерия